Ultima modifica: 11 maja 2018

Erasmus – SLAVIT

Projekt Erasmus+ SLAVIT (SLovenija, AVstrija, ITalija) – NARAVOSLOVJE TREH DEŽEL

Predstavitev PROJEKTA Erasmus+ : SLAVIT (SLovenija, AVstrija, ITalija) – SLOVENSKO V NARAVOSLOVJE TREH DEŽEL je potekala erasmus-logo

v četrtek, 7. decembra 2017, ob 11.30,

v Naravoslovno didaktičnem centru v Bazovici (Bazovica 224, Trst).

Tri slovenske gimnazije, Znanstveni licej “France Prešeren” iz Trsta, Biotehniški center Naklo iz Strahinja ter Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu, želijo v dveh zaporednih šolskih letih okrepiti sodelovanje in svojim dijakom omogočiti spoznavanje gorenjskega, koroškega in tržaškega prostora, predvsem s poglabljanjem naravoslovnih vsebin.

Projekt predvideva dvotedensko bivanje dijakov iz vseh treh šol v različnih obdobjih na treh sodelujočih šolah in izvajanje specifičnega naravoslovnega modula na vsaki šoli, ob rednem pouku.