Ultima modifica: 5 Luglio 2017
- Liceo Scientifico Statale "France Prešeren" - Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Didattica > PTOF Piano triennale dell’offerta formativa – TVIN Triletni vzgojno-izobraževalni načrt

PTOF Piano triennale dell’offerta formativa – TVIN Triletni vzgojno-izobraževalni načrt

Il Piano dell’offerta formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

L’autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione:

  • delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata
  • delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
  • delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
  • delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate
  • dell’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
  • dell’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
  • delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
  • dell’organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell’azione didattica
  • dei progetti di ricerca e sperimentazione

Triletni vgojno-izobraževalni načrt 2016-19

Vzgojno-izobraževalni načrt za triletje 2016-19 je v skladu s predpisi (od 12. do 32. ods. 1. člena) zakona št. 107 z dne 13.7.2015.

Triletni vzgojno-izobraževalni načrt

 Dejavnosti in pobude v šolskem letu 2016-17

VIN 2016-17

VIN 2016-17: seznam dejavnosti in pobud v š.l. 2016/17

VEČDNEVNE EKSKURZIJE 2016-17

Vzgojno izobraževalni načrt 2015-16

Vzgojo izobraževalni načrt 2015-2016

Zavodni vzgojno-izobraževalni načrt (VIN) je temeljni izraz šolske avtonomije in izhaja iz predpostavke, da je načrtovanje temelj šolskega vzgojno-izobraževalnega dela v smislu 3. členaPravilnika o šolski avtonomiji (OPR št. 275 z dne 8. marca 1999).
Zakonsko utemeljitev je načrtovanje dobilo v čl. 4 OPR 416/1974,nato v 14. čl. OPR 399/1988 in končno v odloku Predsednika ministrskega sveta z dne 7. junija 1995.
Načrtovanje zahteva skupinsko delo in sodelovanje vseh dejavnikov šolskega življenja: dijakov, staršev, učnega in neučnega osebja, zbornih organov ter zunanje družbe. Načrtovanje poteka na različnih ravneh: individualni, razredni, medrazredni, šolski, medšolski.
VIN je v načrtovalnem procesu izhodišče in obenem zaključek, vizitka, s katero se šola predstavi uporabnikom in javnosti. Kot tak je leto za letom podvržen preverjanjem, spremembam in dopolnilom.
VIN je nerazdružljivo vezan z letnim finančnim načrtom v smislu Medministrskega odloka št. 44 z dne 1. februarja 2001.
Vzgojno-izobraževalni načrt za triletje 2016-19 je v skladu s predpisi zakona št. 107 z dne 13.7.2015.

 

PRAVILNIK O SOLSKEM REDU

piano triennale trasparenza spletna stran

Print Friendly, PDF & Email