Ultima modifica: 18 decembra 2017

Obvestila za družine

  1. Volitve v razredne svete:
za starše: v ponedeljek, 30. oktobra ’17 ob 18.30:

srečanje med razredniki in starši vseh razredov. Sledijo volitve predstavnikov v razrednih svetih.

za dijake:

(raz. sveti, zav. svet, dijaška konzulta)

v ponedeljek, 30. oktobra ‘17 – zadnji dve učni uri: razredna dijaška zborovanja in volitve

 

  1. Umestitvene seje razrednih svetov v širšem sestavu

Umestitvene seje (vsi razredni profesorji z novoizvoljenimi predstavniki staršev in dijakov – tri četrt ure vsak razred) so potekale po sledečem razporedu:

 

v torek, 7. novembra 2017
ob 15.30 1.UZ 1.KL.
ob 16.15 2.UZ 2.KL.
ob 17.00 3.UZ 3.KL.
ob 17.45 4.UZ 4.KL.
ob 18.30 5.UZ 5.KL.

 

v četrtek, 9. novembra 2017
ob 15.30 1.ZL 1.JL
ob 16.15 2.ZL 2.JL
ob 17.00 3.ZL 3.JL
ob 17.45 4.ZL 4.JL
ob 18.30 5.ZL 5.JL

(UZ – Uporabne znanosti; KL – Klasični licej; ZL – Znanstveni licej; JL – Jezikovni licej)

Dnevni red sej v širši zasedbi: umestitev razrednega sveta; letni načrt dejavnosti; odobritev poučnih ekskurzij in drugih pobud; razno.

 

  1. Popoldansko obveščanje družin in skrbnikov (roditeljski sestanki):
bienij in klasični licej
v četrtek, 23. novembra ’17 od 17. do 19. ure
trienij v petek, 24. novembra ’17 od 17. do 19. ure

 

V slučaju nepričakovanih potreb in drugih obveznosti bo seveda lahko prišlo tudi do sprememb, o katerih boste nemudoma obveščeni.

ŠOLSKE PRISTOJBINE IN TAKSE

Vpisovanje v 3. 4. 5. razred 17-18

ODBITKI V DAVČNI PRIJAVI – DETRAZIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Starši lahko v obrazcu 730 odbijejo do 564,00 € na dijaka za stroške,  ki so jih imeli v letu 2016 za šolsko menzo, šolske izlete, tečaje v breme družin, prostovoljne prispevke za vzgojno izobraževalno ponudbo in šolsko zavarovanje.

Può essere detratta nei limiti di € 564,00 annui per studente ogni spesa scolastica: mensa, gite scolastiche, corsi pagati dai genitori, contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa, assicurazione, quest’ultima versata in uno con il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Podrobnejše informacije – Informazioni dettagliate

Okrožnica (v ital.) – Agenzia delle Entrate CIRCOLARE 7_DEL 4 APRILE2017

 

IZHODI DIJAKOV STARIH MANJ KOT 14 LET –  USCITA AUTONOMA ALUNNI MINORI DI 14 ANNI

AOODRFVG_12475 13_12_17 circolare uscita autonoma alunni minori 14 anni-1

MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0002379.12-12-2017 

Art. 19 bis-1

 

Print Friendly, PDF & Emails slovenskim učnim jezikom