Ultima modifica: 5 novembra 2018
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > NOVI DRŽAVNI IZPIT 2019 – IL NUOVO ESAME DI STATO 2019

NOVI DRŽAVNI IZPIT 2019 – IL NUOVO ESAME DI STATO 2019

Dosedanje novosti s strani Ministrstva.

Le novità dal MIUR.

Ppt predstavitev – 1004 slide #Maturità2019

Zakonodajni odlok – Decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato

Gradivo – Documento di lavoro

Smernice – Indicazioni metodologiche e operative_ (3)

Okrožnica – Circolare  m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018

RABA ELEKTRONSKIH RAČUNALNIKOV NA DRŽAVNEM IZPITU

Prot. 17905 del 17-10-2018

Utilizzo-delle-calcolatrici-elettroniche-nelle-prove-

m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0012761.18-10-2018 (3)

ŠOLSKI IN FORMATIVNI KREDIT

 Dijaki 3. in 4. razredov lahko oddajo potrdila za formativni kredit do konca šolskega leta.

 Dijakinje in dijaki 5. razredov bodo lahko oddali v tajništvo potrdila za formativni kredit do prve sobote v maju.

Razredniki 5. razredov bodo pripravili Poročilo razrednega sveta 5. razreda oziroma »Dokument 15. maja«, ki vsebuje osnovne podatke o razredni skupnosti, predelane učne načrte in druge informacije o opravljenih dejavnostih in projektih. Dijaki bodo lahko omenjeni dokument fotokopirali po 15. maju.

 Šolski kredit računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v veljavo z zakonodajnim odlokom št. 62 z dne 13.4.2017.

 

Interni kandidati


V 5. razredu 40 je največje možno število točk šolskega kredita.

 OPOMBA

M (media) – S (srednja cena) predstavlja srednjo oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta. Za pripustitev v višji razred oziroma k državnemu izpitu nobena ocena posameznih predmetov ne sme biti nižja od šestih desetin. Tudi ocena iz vedenja ne sme biti nižja od šestih desetin. Pri računanju srednje ocene M – S štejemo tudi oceno iz vedenja.

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji prednostni lestvici:

  • srednja ocena M – S
  • rednost obiskovanja pouka
  • trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih
  • izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit

 Formativni kredit za obšolske in zunanje dejavnosti je del šolskega kredita in je dodeljen v okviru zgoraj navedenih točk ter ne sme na noben način spremeniti odgovarjajočega pasu, ki ga je dijak/dijakinja dosegel/dosegla na osnovi srednje ocene.

TABELA KREDITI 2018-19 

 

N.B.: V zakonodajnem odloku št. 62 z dne 13.4.2017 je zapisano sledeče: / Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede:

 

Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita’ ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI; le rispettive modalita’ di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

 

Print Friendly, PDF & Emails slovenskim učnim jezikom