Zadnja sprememba: 20. marca 2017

Znanstveni licej

licej1

ZNANSTVENI LICEJ

Znanstveni licej je usmerjen v povezovanje znanstvene in humanistične kulture ter pripomore k usvajanju znanj in metod, ki so znacilne za matematiko, fiziko in naravoslovje. V bieniju poteka pouk znanstvenih predmetov v laboratorijih, v višjih razredih pa se znanje teoretično poglablja. Dijaki išcejo nove izzive s preucevanjem zgodovine znanosti in vsestranskega razvoja človeštva. Matematika, naravoslovje in fizika se medseboj dopolnjujejo in širijo znanstveni pogled na svet. Ob sodelovanju z univerzo in razlicnimi znanstvenimi ustanovami dijaki odkrivajo svet sodobnega raziskovanja. NOVOSTI: okrepljen pouk matematike, ki ga v bieniju dopolnjuje informatika, ter okrepljen pouk fizike in naravoslovja, ki se začenja že v prvem letniku.

ZAKAJ NA ZNANSTVENI LICEJ?

• ker mi bo znanje latinščine pomagalo pri učenju naravoslovja in ostalih znanstvenih ved,
• ker si bom pridobil/a temeljno znanstveno in humanisticno izobrazbo,
• ker bom spoznal/a velika znanstvena odkritja zgodovine človeštva in se prakticno in teoretsko poglobil/a v svet znanosti,
• ker bom poglobil/a svoje znanje matematike in spoznal/a njeno praktično uporabnost.

POSEBNE POBUDE

na znanstvenem področju:
• projekti iz kemije in matematike v okviru promocije znanstvenega študija “Lauree scientifiche” v sodelovanju s Tržaško univerzo
• obisk laboratorijev Life Learning Center ter centra WWF v Trstu
• strokovna in znanstvena predavanja

znanstveni-predmetnik

Print Friendlys slovenskim učnim jezikom