Zadnja sprememba: 20. marca 2017

Klasični licej

licej4

KLASIČNI LICEJ

Ob slovenščini, italijanščini in angleščini dajeta pouku na klasičnem oddelku močnejši humanistični poudarek še latinščina in grščina, ki seznanjata dijake s kulturo, na kateri temelji evropska civilizacija. Pouk znanstvenih predmetov bistveno dopolnjuje šolsko ponudbo. Cilj naše smeri je poglobljeno povezovanje med humanistično kulturo, ki dijakom izostruje čut za zakonitosti jezika in za estetsko doživljanje sveta, ter matematično-fizikalnim sklepanjem in znanjem. NOVOSTI: po šolski reformi smo v skladu s šolsko avtonomijo okrepili pouk slovenščine, matematiko v bieniju obogatili z informatiko in začeli izvajati pouk prirodopisa že v prvem letniku; pouk tujega jezika poteka v vseh letnikih.

Smer je primerna za vsakogar, ki bi rad globlje spoznaval korenine sodobne civilizacije in njeno bogato kulturno tradicijo. Kar odlikuje klasično gimnazijo, nista samo latinščina/grščina, ampak dejstvo, da pride med njima in drugimi predmeti do vzajemnega prepletanja, kar je tudi med poglavitnimi cilji šolske reforme.

ZAKAJ NA KLASIČNO GIMNAZIJO?

Ker bom:
• pridobil/a izobrazbo, ki mi bo zagotovila široko razgledanost in možnost kritične presoje,
• z znanjem latinščine in grščine laže študiral/a humanistične vede, pravo, medicino, veterino in farmacijo,
• lahko uspešno nadaljeval/a študij tudi na znanstvenih fakultetah (npr. ekonomija, matematika).

POSEBNE POBUDE

• srečanja z drugimi klasičnimi gimnazijami (EUSSC)
• pobuda FAI za dosego naslova »cicerona« – vodiča
• novi didaktični pristopi pri pouku klasičnih jezikov
• vsakoletno predavanje o antičnih temah
• vsakih pet let izlet v Grčijo

klasicni-predmetnik

Print Friendlys slovenskim učnim jezikom