Zadnja sprememba: 29. oktobra 2017

Zavodni pravilnik

Pravilnik o šolskem redu

V tem pravilniku so navedene podrobnejše dolocbe, ki urejajo uveljavljanje ter izpolnjevanje pravic in dolžnosti vseh komponent šole: dijakov in njihovih staršev, ucnega in neucnega osebja ter ravnateljstva in tajništva. Vsebina pravilnika je v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (ZO št. 297 z dne 16.4.1994, Uredbo predsednika min. sveta z dne 7.6.1995, OPR št. 275 z dne 8.3.1999 in nadaljnjimi dolocili, z zakonom št. 107/2015), s statutom dijakinj in dijakov (OPR št. 249 z dne 24.6.1998 in OPR št. 235 z dne 21.11.2007) ter s sklepi zbornih organov.

1. Uvod in temeljne dolocbe
2. ZBORNI ORGANI
2.1. Razredni svet
2.2. Zavodski svet
2.3. Profesorski zbor
3. DIJAKI
3.1. Pravice dijakov
3.2. Dolžnosti dijakov
3.3. Uveljavljanje pravic dijakov, obveznosti šole
3.4. Dijaško delovanje
3.4.1. Razredno dijaško zborovanje
3.4.2. Zavodsko dijaško zborovanje
3.4.3. Dijaški odbor
3.4.4. Pokrajinska dijaška konzulta
3.4.5. Dejavnosti oz.prispevki v smislu OPR 567/1996
3.5. Dijaška knjižica
3.5.1. Opis
3.5.2. Uporaba
3.6. Obiskovanje pouka
3.6.1. Odsotnosti
3.6.2. Predcasni odhod – kasnejši prihod v šolo
3.7. Hišni red
3.7.1. Vedenje
3.7.2. Uporaba ucilnic
3.7.3. Šolska knjižnica
3.7.4. Oglasi in sporocila
3.7.5. Vzgojni ukrepi
4. ORGANIZACIJSKO-DIDAKTIČNI KRITERIJI
4.1. Sestava razredov
4.2. Urniki sprejemanja
4.3. Varnost
4.4. Osveščanje dijakov in staršev
4.5. Poučne ekskurzije in izleti
5. STARŠI
5.1. Razredno zborovanje
5.2. Zavodsko zborovanje
5.3. Odbor staršev
6. UCNO IN NEUČNO OSEBJE
Pravilnik o šolskem redu

NOVO – točko 4.5. je profesorski zbor nadgradil in zavodski svet je spremembo odobril. V kratkem bomo objavili Pravilnik, ki bo vseboval prilagojeno točko 4.5. Zaenkrat objavljamo Ppt predstavitev spremembe.

Pravilnik o poucnih ekskurzijah Power Point (sestavila prof. V. Busechian)

Print Friendlys slovenskim učnim jezikom