Državni licej s slovenskim učnim jezikom
Vrdelska cesta 13/1, 34128 Trst Trieste Str. di Guardiella 13/1, 34128
tsps010006@istruzione.it 040-568482
Liceo scientifico statale “France Prešeren” con lingua d’insegnamento slovena

licej1

Znanstveni licej

licej2

Uporabne znanosti

licej3

Jezikovni licej

licej4

Klasični licej – NOVOSTI 2018/19

 

  Vsedržavna noč klasičnega liceja

  Vsedržavna noč klasičnega liceja 2019


  VSEDRŽAVNA NOČ KLASIČNEGA LICEJA
  11. januarja 2019

  S p o r e d

  Ob 18.00 v veliki dvorani
  Ogled uradnega videa sočasno z ostalimi klasičnimi liceji v Italiji
  Pozdrav ravnateljice
  Branje pozdrava prof. Rocca Schembra
  Glasbeni intermezzo
  Branje spisov zmagovalcev na vsedržavnem natečaju
  Branje spisa Elie Pelizona, ki je predstavljal našo šolo na natečaju
  Glasbeni intermezzo
  Prizor iz Rebulovega romana Senčni ples
  Perle d'Orlando – niz prizorov iz Ariostovega epa Besneči Roland
  Intervju z Erico Sartori. Pogovor vodi prof. Jasna Merkù
  Recital slovenskih in angleških pesmi z naslovom „Smo si res tako različni?“
  Glasbeni intermezzo
  Igra: Trojanski mir

  Ob 21.00 O D M O R
  (convivium v profesorski knjižnici in v učilnici 5. jezikovnega liceja)

  Od 21.30 do 22.30 DELAVNICE v učilnicah v 4. in v 3. nadstropju (vsaka delavnica se izvaja dvakrat: ob 21.30 in 22.00)

  4. nadstropje
  GRŠKI PLESI (vodi Anastasia Kouveli)
  ELEKTRON (vodi prof. D. Doz)
  KLASIKI INTERVJUVAJO KLASIKE (vodi prof. Jasna Simčič)

  3. nadstropje
  SREDNJEVEŠKA KUHINJA (vodi prof. B. Zlobec)
  KAHOOT (vodi prof. S. Superina)
  NON SOLUM VERBA VOLANT (papirnata letala) (vodi prof. J. Merkù, gost F. Vecchiet)

  Ob 23.00 v veliki dvorani
  Glasbeni intermezzo
  Branje helenistične Tožbe zavrnjene ljubezni (Fragmentum Grenfellianum)

  -----------------------------------------------------------------------

  NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
  11 GENNAIO 2019

  PROGRAMMA

  Alle 18.00 nell'Aula Magna
  Proiezione del video ufficiale della manifestazione nazionale
  Saluto di benvenuto della Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Guštin
  Messaggio di saluto del prof. Rocco Schembra
  Intermezzo musicale
  Lettura dei brani vincitori del Concorso di scrittura creativa associato alla manifestazione
  Lettura del brano di Elia Pelizon che ha rappresentato il nostro Liceo al Concorso
  Intermezzo musicale
  Drammatizzazione di un passo tratto dal romanzo Senčni ples di Alojz Rebula
  Perle d'Orlando – scene in libertà tratte dall'Orlando furioso di L. Ariosto
  Intervista a Erica Sartori. Conduce la prof. Jasna Merkù
  Recital di poesie in lingua slovena e inglese “Smo si res tako različni? / C'è veramente tanta differenza tra di noi?”
  Intermezzo musicale
  Rappresentazione teatrale “La pace di Troia”

  Alle 21.00 P A U S A
  (convivium nella Biblioteca e nella classe 5a del liceo linguistico)

  Dalle 21.30 alle 22.30: Laboratori nelle aule del 4° e del 3° piano (ogni laboratorio verrà ripetuto due volte: alle 21.30 e alle 22.00)

  4° piano
  BALLI GRECI (Anastasia Kouveli)
  ELEKTRON (prof. D. Doz)
  STUDENTI DI OGGI E DI IERI A CONFRONTO (prof. ssa J. Simčič)

  3° piano
  LA CUCINA MEDIEVALE (prof.ssa B. Zlobec)
  KAHOOT (gioco interattivo) (prof.ssa S. Superina)
  NON SOLUM VERBA VOLANT (aereoplanini di carta) (prof.ssa J. Merkù, ospite F. Vecchiet)

  Alle 23.00 nell'Aula Magna
  Brano musicale
  Lettura espressiva del brano finale dell'evento nazionale “Il lamento dell'esclusa” (Fragmentum Grenfellianum)

  nadaljuj...

  2019/20: VPISOVANJE V PRVE LETNIKE - ISCRIZIONI NELLE CLASSI PRIME

  Vpisovanje v prve razrede za šolsko leto 2019/20 bo potekalo v digitalni obliki tudi za šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini od 7. januarja 2019 (s pričetkom ob 8. uri) do 31. januarja 2019 (zaključek ob 20. uri). Za digitalno vpisovanje se je treba predhodno registrirati na spletnem mestu  www.iscrizioni.istruzione.it od 27. decembra 2018 dalje.

  Predstavitev liceja Franceta Prešerna je potekala v petek, 14. decembra 2018, od 18. uri, v veliki dvorani na šoli. Licej bomo ponovno predstavili v nedeljo, 20. januarja 2019, s pričetkom ob 10. uri.

  V soboto, 12. januarja 2019, v jutranjih urah, bomo na razpolago dijakom nižjih srednjih šol in njihovim staršem za individualne pogovore.

  nadaljuj...

  Dvotedensko bivanje v Celovcu v okviru projekta Erasmus SLAVIT

  Od 8. do 19. oktobra 2018 se je skupina dijakinj in dijakov liceja F. Prešerna udeležila dvotedenske izmenjave na Slovenski gimnaziji v Celovcu skupaj s skupino dijakinj in dijakov z gimnazije Biotehniškega centra Naklo v okviru evropskega projekta Erasmus SLAVIT .

  V marcu 2019 bo potekala dvotedenska izmenjava na liceju F. Prešerna.

  https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942591/

  nadaljuj...

Layout 1

 

Print Friendly, PDF & Emails slovenskim učnim jezikom