PROJEKT SLAVIT NAKLO 1

  Tri slovenske gimnazije, Znanstveni licej “France Prešeren” iz Trsta, Biotehniški center Naklo iz Strahinja ter Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu, želijo v dveh zaporednih šolskih letih okrepiti sodelovanje in svojim dijakom omogočiti spoznavanje gorenjskega, koroškega in tržaškega prostora, predvsem s poglabljanjem naravoslovnih vsebin.

  Projekt predvideva dvotedensko bivanje dijakov iz vseh treh šol v različnih obdobjih na treh sodelujočih šolah in izvajanje specifičnega naravoslovnega modula na vsaki šoli, ob rednem pouku.

  PRVI TEDEN DVOTEDENSKEGA BIVANJA NAŠIH DIJAKOV

  V BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO IZ STRAHINJA

  nadaljuj ...

  O PREPREČEVANJU ZASVOJENOSTI - Psihoterapevt dr. Bogdan Polajner za starše

  V torek 8. maja je v dvorani Zadružne kraške banke na Opčinah potekalo predavanje psihoterapevta dr. Bogdana Polajnerja, ki se v Sloveniji že vrsto let ukvarja z zdravljenjem in preprečevanjem zasvojenosti. Iztočnica predavanja bodo rezultati delavnic z mladino, ki so pred kratkim potekala na Tehniškem zavodu Žige Zoisa in na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu.

  Problematika zasvojenosti je v sodobnem času pereča, saj je oblik le-te veliko. Družba zato večkrat išče odgovor na vprašanja, ki se iz te tako težko rešljive problematike razvijejo. Med temi je morda zelo občuteno vprašanje, katera je vloga staršev pri preprečevanju zasvojenosti. Jasno je, da so sodobne oblike nekemičnih drog in omamljanja precej razširjene. Zato je pomembno, da so starši sposobni prepoznati značilnosti otrok, ki so zapadli v zasvojenost, še bolj pa da preventivno ukrepajo.

  nadaljuj ...

  Prispevki za knjige in šolski prevoz

   

  V prilogi prošnja za deželni prispevek za nakup učbenikov in šolski prevoz.

  Con riferimento alla legge regionale indicata in oggetto, si rende noto che dal 15 marzo al 30 aprile 2018 è possibile presentare la domanda per l’ottenimento dei contributi regionali a sostegno delle spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondio grado appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 33.000,00 euro. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line.

  LR_3-98_NOTA_INFORMATIVA_SCUOLE STATALI 2018

  nadaljuj ...

licej1

Znanstveni licej

licej2

Uporabne znanosti

licej3

Jezikovni licej

licej4

Klasični licej – NOVOSTI 2018/19

Dobrodošli na spletni strani liceja Franceta Prešerna.

 

Layout 1

 

Print Friendly, PDF & Emails slovenskim učnim jezikom