Ultima modifica: 21 avgusta 2017

Dijaki na šolanju po svetu

Vsako leto se nekaj naših dijakinj in dijakov iz tretjih oziroma večinoma četrtih letnikov odloči, da bo opravilo nekajmesečno do enoletno šolanje v različnih krajih po svetu. Stroške za bivanje in šolanje po svetu krijejo družine. V večini primerov se omenjeni dijaki nato vrnejo in dokončajo šolanje na liceju F. Prešerna.  Objavljeni seznam zaenkrat obsega samo zadnih šest let in ne vključuje številnih primerov iz prejšnjih let.

SEZNAM DIJAKOV NA ŠOLANJU PO SVETU
s slovenskim učnim jezikom