Ultima modifica: 6 junija 2018

Projekti

  Vsedržavna noč klasičnega liceja

  Vsedržavna noč klasičnega liceja 2019


  VSEDRŽAVNA NOČ KLASIČNEGA LICEJA
  11. januarja 2019

  S p o r e d

  Ob 18.00 v veliki dvorani
  Ogled uradnega videa sočasno z ostalimi klasičnimi liceji v Italiji
  Pozdrav ravnateljice
  Branje pozdrava prof. Rocca Schembra
  Glasbeni intermezzo
  Branje spisov zmagovalcev na vsedržavnem natečaju
  Branje spisa Elie Pelizona, ki je predstavljal našo šolo na natečaju
  Glasbeni intermezzo
  Prizor iz Rebulovega romana Senčni ples
  Perle d'Orlando – niz prizorov iz Ariostovega epa Besneči Roland
  Intervju z Erico Sartori. Pogovor vodi prof. Jasna Merkù
  Recital slovenskih in angleških pesmi z naslovom „Smo si res tako različni?“
  Glasbeni intermezzo
  Igra: Trojanski mir

  Ob 21.00 O D M O R
  (convivium v profesorski knjižnici in v učilnici 5. jezikovnega liceja)

  Od 21.30 do 22.30 DELAVNICE v učilnicah v 4. in v 3. nadstropju (vsaka delavnica se izvaja dvakrat: ob 21.30 in 22.00)

  4. nadstropje
  GRŠKI PLESI (vodi Anastasia Kouveli)
  ELEKTRON (vodi prof. D. Doz)
  KLASIKI INTERVJUVAJO KLASIKE (vodi prof. Jasna Simčič)

  3. nadstropje
  SREDNJEVEŠKA KUHINJA (vodi prof. B. Zlobec)
  KAHOOT (vodi prof. S. Superina)
  NON SOLUM VERBA VOLANT (papirnata letala) (vodi prof. J. Merkù, gost F. Vecchiet)

  Ob 23.00 v veliki dvorani
  Glasbeni intermezzo
  Branje helenistične Tožbe zavrnjene ljubezni (Fragmentum Grenfellianum)

  -----------------------------------------------------------------------

  NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
  11 GENNAIO 2019

  PROGRAMMA

  Alle 18.00 nell'Aula Magna
  Proiezione del video ufficiale della manifestazione nazionale
  Saluto di benvenuto della Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Guštin
  Messaggio di saluto del prof. Rocco Schembra
  Intermezzo musicale
  Lettura dei brani vincitori del Concorso di scrittura creativa associato alla manifestazione
  Lettura del brano di Elia Pelizon che ha rappresentato il nostro Liceo al Concorso
  Intermezzo musicale
  Drammatizzazione di un passo tratto dal romanzo Senčni ples di Alojz Rebula
  Perle d'Orlando – scene in libertà tratte dall'Orlando furioso di L. Ariosto
  Intervista a Erica Sartori. Conduce la prof. Jasna Merkù
  Recital di poesie in lingua slovena e inglese “Smo si res tako različni? / C'è veramente tanta differenza tra di noi?”
  Intermezzo musicale
  Rappresentazione teatrale “La pace di Troia”

  Alle 21.00 P A U S A
  (convivium nella Biblioteca e nella classe 5a del liceo linguistico)

  Dalle 21.30 alle 22.30: Laboratori nelle aule del 4° e del 3° piano (ogni laboratorio verrà ripetuto due volte: alle 21.30 e alle 22.00)

  4° piano
  BALLI GRECI (Anastasia Kouveli)
  ELEKTRON (prof. D. Doz)
  STUDENTI DI OGGI E DI IERI A CONFRONTO (prof. ssa J. Simčič)

  3° piano
  LA CUCINA MEDIEVALE (prof.ssa B. Zlobec)
  KAHOOT (gioco interattivo) (prof.ssa S. Superina)
  NON SOLUM VERBA VOLANT (aereoplanini di carta) (prof.ssa J. Merkù, ospite F. Vecchiet)

  Alle 23.00 nell'Aula Magna
  Brano musicale
  Lettura espressiva del brano finale dell'evento nazionale “Il lamento dell'esclusa” (Fragmentum Grenfellianum)

  nadaljuj...

  Gostovanje študentk MIT

  Na liceju v teh tednih gostimo dve študentki iz znamenitega Massachusetts Institute of Technology: Samantho D’Alonzo, ki je doma iz New Yorka, in Sarah Weidman, ki je doma iz mesta Colorado Springs.

  Dijakinjam in dijakom vseh razredov predavata matematiko, fiziko in naravoslovje v angleškem jeziku. Z dijaki vadita tudi izobraževalno debato kot aktivno metodo pri poučevanju različnih predmetov.

  nadaljuj...

  Celodnevna ekskurzija v Vrbo, Radovljico in Ljubljano

  V petek, 23. novembra 2018, so se dijaki vseh drugih letnikov našega liceja udeležili celodnevne ekskurzije v Vrbo, Radovljico in Ljubljano. V Vrbi smo obiskali Prešernovo rojstno hišo, v Radovljici smo občudovali mestno jedro, v Ljubljani pa smo uživali med knjigami na 34. knjižnem sejmu. Ekskurzijo je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, za kar se lepo zahvaljujemo!

  nadaljuj...

  JUVENES TRANSLATORES

  JUVENES TRANSLATORES

  22.novembra 2018, prvič poteka na šoli evropsko tekmovanje iz prevajanja Juvenes translatores. Pet dijakinj iz 4. razreda jezikovnega liceja se danes preizkuša v prevajanju istočasno z drugimi evropskimi dijaki. Prevajajo lahko iz kateregakoli jezika v katerikoli jezik EU.

  Tekmovanje Juvenes Translatores dviguje ozaveščenost glede pomena prevajalskega znanja in potrebe po drugačnem videnju prevajanja – kot sredstva posredovanja med jeziki – v okviru učenja jezikov.

  Če naj bomo Evropejci res združeni v različnosti, kakor pravi slogan EU, se moramo znati sporazumevati tudi v drugih jezikih.

  Per essere "uniti nella diversità” dobbiamo saper comunicare in lingue diverse dalla nostra.

  If Europeans are to be 'united in diversity'we need to be able to understand languages other than our own.

  Damit wir Europäer „in Vielfalt geeint“ sein können, müssen wir in der Lage sein, andere Sprachen als nur unsere eigene zu verstehen.

  nadaljuj...

  2019/20: VPISOVANJE V PRVE LETNIKE - ISCRIZIONI NELLE CLASSI PRIME

  Vpisovanje v prve razrede za šolsko leto 2019/20 bo potekalo v digitalni obliki tudi za šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini od 7. januarja 2019 (s pričetkom ob 8. uri) do 31. januarja 2019 (zaključek ob 20. uri). Za digitalno vpisovanje se je treba predhodno registrirati na spletnem mestu  www.iscrizioni.istruzione.it od 27. decembra 2018 dalje.

  Predstavitev liceja Franceta Prešerna je potekala v petek, 14. decembra 2018, od 18. uri, v veliki dvorani na šoli. Licej bomo ponovno predstavili v nedeljo, 20. januarja 2019, s pričetkom ob 10. uri.

  V soboto, 12. januarja 2019, v jutranjih urah, bomo na razpolago dijakom nižjih srednjih šol in njihovim staršem za individualne pogovore.

  nadaljuj...

  In memoriam Alojzu Rebuli (1924-2018)

  Njegovo navdušenje in skoraj mistična zaljubljenost v antiko sta dijake prevzeli bolj od vseh razlag v učbenikih

   

   

   

   

   

  Težko je ob slovesu človeka, ki si ga poznal in z njim prehodil pomemben del svoje študijske ali poklicne poti. Prof. Alojz Rebula je bil markantna osebnost, ki je puščala sled na vsakem področju delovanja: z globoko etično in intelektualno držo je namreč bogatil svoje poučevanje, vsakodnevne stike s kolegi na klasičnem liceju Franceta Prešerna, kjer je  služboval od l. 1953 do l. 1989, in seveda svoje razmišljanje, iz katerega rasteta njegovo leposlovje in esejistika.

  Dijake je uvajal v razumevanje antike, predvsem pa v problemsko obravnavo tem, ki presegajo starogrški ali latinski prostor, pa naj gre za Ojdipovo iskanje resnice in zvestobo idealom ali za duhovno iskanje Absolutnega in razhajanje med večnim zakonom ljubezni in človeško dimenzijo državnih norm. Marsikateri dijak in dijakinja se ga spominjata, kako je sredi razlage zamaknjeno obstal, se s posebnim žarom v očeh zagledal v nevidno točko in se nato navezal na širšo umetniško, filozofsko ali zgodovinsko temo: živ dokaz, da je treba imeti širok vpogled v stvari in ne postavljati časovnih omejitev, saj kultura presega čas in prostor. Predvsem pa je v dolgih letih poučevanja znal ohraniti navdušenje in skoraj mistično zaljubljenost v antiko, ki sta dijake prevzeli bolj od vseh razlag v učbenikih, ker so v njiju začutili avtentičnega človeka. Zaradi tega ostaja nepozabno njegovo navdušenje ob priliki prvega izleta klasikov v Grčijo, leta 1990, ko je zamaknjeno opazoval iste kraje, ki so jih pred njim že Platon, Pavzanias in sv. Pavel, in s tem vzpostavil most onkraj časa in prostora.

  Prav tàko intelektualno ostrino je Alojz Rebula prelil v svoje pisanje, ki ga navdihujeta nikoli zaključen dialog z velikani kulture in nikoli popolnoma potešeno iskanje smisla; pri tem je znal jasno ločevati med resničnimi vrhunci in ideološko propagando, ki jih je v teku zgodovine marsikdaj zlorabila sebi v prid: šolal se je namreč v fašističnem obdobju, ki je poudarjalo primat italijanske in še prej latinske kulture nad ostalimi, vendar je Rebula presegel pritlehno politično in kulturno nasilje dvajsetletja ter vrednotil Danteja ali Vergila le zaradi njunih dosežkov.

  Svoje misli je Alojz Rebula razvijal v izbranem jeziku, kjer je sicer viden vpliv grškega, latinskega in italijanskega sloga, vendar je to znal nadgraditi: ustvaril je svoj izrazni medij, da bi slovenščino razvil do polnosti – kulturen odgovor na nekulturno nasilje, ki ga je oropalo šolanja v lastnem jeziku. Svojo predanost slovenščini in slovenstvu je v letih službovanja vedno skušal posredovati tudi dijakom.

  V teh dneh se poslavljamo od človeka, profesorja, kolege, ki je zaključil svojo življenjsko pot: z nami pa ostajajo spomini na njegovo osebnost, na notranje bogastvo, ki ga je izžareval, na duhovno vertikalo, ki nagovarja vsakogar izmed nas. Hvaležni smo mu za vse, kar je prispeval za naš klasični licej, za slovensko šolo in za slovensko kulturo nasploh: njegova poštenost in zavzetost naj ostajata svetel zgled pokončne intelektualne drže.

   

   

  Znanstveni in klasični licej Franceta Prešerna v Trstu

   

  nadaljuj...

  Srečanje z Linom Guancialejem

  Naši dijaki so 17. oktobra na srečanju z igralcem in ambasadorjem UNHCR v Siriji spregovorili o težkem položaju sirskih beguncev v Libanonu.

  nadaljuj...

  JEZIKOVNA SVETOVALNICA

  Letos deluje na šoli tudi jezikovna svetovalnica: namenjena je vsem dijakom, ki bi se radi pogovorili o jezikovnih dilemah, o sklonih, kalkih, rabi pripomočkov, pisanju šolskih besedil in dobili hitre napotke, kako jih reševati. Za svetovalnico skrbi prof. Neva Zaghet, ki je na razpolago dijakom vsak torek, in sicer 7.uro v zbornici (od 13.45 do 14.35).

  nadaljuj...

  Lino Guanciale s slovenskimi dijaki v Trstu

  Italijanski filmski igralec in ambasador visokega komisariata ZN za begunce UNHCR Lino Guanciale je 17.10.2018 srečal dijake slovenskih višješolskih zavodov. V veliki dvorani Kulturnega doma je z mladino delil svoje kratko, a zelo občuteno petdnevno potovanje v Libanon, kjer je na lastne oči videl, kaj pomeni prava migrantska kriza. Libanon je namreč država, ki šteje kakih pet milijonov prebivalcev: odkar je v sosednji Siriji izbruhnila vojna, so v Bejrutu in na podeželju sprejeli skoraj dva milijona beguncev.
  Guanciale je z odrskih desk razlagal dijakom, kako živijo sirski pribežniki v skromnih sprejemnih centrih, v slabo ogrevanih in pretesnih šotorih. Grozijo jim bolezni, lakota in pomanjkanje osnovnih življenjskih pogojev, ki so v zahodnem svetu samoumevni. Tudi nestrpnost Libanoncev je zelo občutena: nekoč bratska naroda sta danes na robu hude krize.

  Lino Guanciale s slovenskimi dijaki (FOTODAMJ@N) www.Primorski.eu
  nadaljuj...

  Dvotedensko bivanje v Celovcu v okviru projekta Erasmus SLAVIT

  Od 8. do 19. oktobra 2018 se je skupina dijakinj in dijakov liceja F. Prešerna udeležila dvotedenske izmenjave na Slovenski gimnaziji v Celovcu skupaj s skupino dijakinj in dijakov z gimnazije Biotehniškega centra Naklo v okviru evropskega projekta Erasmus SLAVIT .

  V marcu 2019 bo potekala dvotedenska izmenjava na liceju F. Prešerna.

  https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942591/

  nadaljuj...

  Dober dan!

   

  Letošnje praznovanje evropskega dne jezikov v evropskem letu kulturne dediščine je steklo v sredo, 26. septembra, v posameznih razredih bienija jezikovnega liceja in doseglo višek v petek, 5. oktobra, ko so dijaki in dijakinje trienija jezikovnega liceja pod mentorstvom svojih predmetnih profesorjev in lektorjev nastopili z večjezičnim pozdravom  zlati jeseni v ruščini, angleščini in nemščini.

   

  nadaljuj...

  Biodiversity: the Importance of Being Different

  18. srečanje dijakov in dijakinj Znanstvenega liceja France Prešeren in ISIS Arturo Malignani iz Vidma v Maranski laguni v petek, 12. oktobra 2018. Dijake in dijakinje 2. razreda jezikovnega liceja in klasičnega liceja so spremljali profesorji: Igor Čok, Zorka Danieli in Melita Valič.

   

  nadaljuj...

  Obisk dijakov in profesorjev z Gimnazije Vič v Ljubljani

  V torek, 9.10.2018, smo na šoli gostili že tradicionalni obisk dijakov in profesorjev Gimnazije Vič iz Ljubljane. Gostom je zamejsko stvarnost  predstavila je prof. Barbara Lapornik. Sledilo je prijetno in pestro srečanje z dijakinjami in dijaki četrtih razredov liceja F. Prešerna .

   

   

  nadaljuj...

V preteklih letih smo poleg rednega pouka izvedli še kar nekaj dodatnih pobud in dejavnosti.

Kar nekaj informacije o projektih v preteklih letih dobite tukaj.

Print Friendly, PDF & Emails slovenskim učnim jezikom