Ultima modifica: 18 januarja 2019
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Didaktika > Triletni vzgojno izobraževalni načrt

Triletni vzgojno izobraževalni načrt

Triletni vgojno-izobraževalni načrt 2019-22

Vzgojno-izobraževalni načrt za triletje 2019-22 je v skladu s predpisi (od 12. do 32. ods. 1. člena) zakona št. 107 z dne 13.7.2015.

Triletni vzgojno-izobraževalni načrt

 Dejavnosti in pobude v šolskem letu 2016-17

VIN 2016-17

VIN 2016-17: seznam dejavnosti in pobud v š.l. 2016/17

VEČDNEVNE EKSKURZIJE 2016-17

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU

Vzgojno izobraževalni načrt 2015-16

Vzgojo izobraževalni načrt 2015-2016

Zavodni vzgojno-izobraževalni načrt (VIN) je temeljni izraz šolske avtonomije in izhaja iz predpostavke, da je načrtovanje temelj šolskega vzgojno-izobraževalnega dela v smislu 3. členaPravilnika o šolski avtonomiji (OPR št. 275 z dne 8. marca 1999).
Zakonsko utemeljitev je načrtovanje dobilo v čl. 4 OPR 416/1974,nato v 14. čl. OPR 399/1988 in končno v odloku Predsednika ministrskega sveta z dne 7. junija 1995.
Načrtovanje zahteva skupinsko delo in sodelovanje vseh dejavnikov šolskega življenja: dijakov, staršev, učnega in neučnega osebja, zbornih organov ter zunanje družbe. Načrtovanje poteka na različnih ravneh: individualni, razredni, medrazredni, šolski, medšolski.
VIN je v načrtovalnem procesu izhodišče in obenem zaključek, vizitka, s katero se šola predstavi uporabnikom in javnosti. Kot tak je leto za letom podvržen preverjanjem, spremembam in dopolnilom.
VIN je nerazdružljivo vezan z letnim finančnim načrtom v smislu Medministrskega odloka št. 44 z dne 1. februarja 2001.
Vzgojno-izobraževalni načrt za triletje 2016-19 je v skladu s predpisi zakona št. 107 z dne 13.7.2015.

 

Print Friendly, PDF & Emails slovenskim učnim jezikom