Obvestila

10. marca 18. Objavil Preseren

Prispevki za knjige in šolski prevoz

V prilogi prošnja za prispevek Con riferimento alla legge regionale indicata in oggetto, si rende noto che dal 15 marzo al 30 aprile 2018 è possibile presentare la domanda per l’ottenimento dei contributi regionali a sostegno delle spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo in favore degli studenti delle scuole secondarie di    »

22. novembra 17. Objavil Preseren

  Krajša predstavitev smeri – izobraževalnih programov Prenovljeni klasični licej

11. novembra 17. Objavil Preseren

   
s slovenskim učnim jezikom