Ultima modifica: 20 marca 2017

Profesorji


   Vsedržavna noč klasičnega liceja

   Vsedržavna noč klasičnega liceja 2019


   VSEDRŽAVNA NOČ KLASIČNEGA LICEJA
   11. januarja 2019

   S p o r e d

   Ob 18.00 v veliki dvorani
   Ogled uradnega videa sočasno z ostalimi klasičnimi liceji v Italiji
   Pozdrav ravnateljice
   Branje pozdrava prof. Rocca Schembra
   Glasbeni intermezzo
   Branje spisov zmagovalcev na vsedržavnem natečaju
   Branje spisa Elie Pelizona, ki je predstavljal našo šolo na natečaju
   Glasbeni intermezzo
   Prizor iz Rebulovega romana Senčni ples
   Perle d'Orlando – niz prizorov iz Ariostovega epa Besneči Roland
   Intervju z Erico Sartori. Pogovor vodi prof. Jasna Merkù
   Recital slovenskih in angleških pesmi z naslovom „Smo si res tako različni?“
   Glasbeni intermezzo
   Igra: Trojanski mir

   Ob 21.00 O D M O R
   (convivium v profesorski knjižnici in v učilnici 5. jezikovnega liceja)

   Od 21.30 do 22.30 DELAVNICE v učilnicah v 4. in v 3. nadstropju (vsaka delavnica se izvaja dvakrat: ob 21.30 in 22.00)

   4. nadstropje
   GRŠKI PLESI (vodi Anastasia Kouveli)
   ELEKTRON (vodi prof. D. Doz)
   KLASIKI INTERVJUVAJO KLASIKE (vodi prof. Jasna Simčič)

   3. nadstropje
   SREDNJEVEŠKA KUHINJA (vodi prof. B. Zlobec)
   KAHOOT (vodi prof. S. Superina)
   NON SOLUM VERBA VOLANT (papirnata letala) (vodi prof. J. Merkù, gost F. Vecchiet)

   Ob 23.00 v veliki dvorani
   Glasbeni intermezzo
   Branje helenistične Tožbe zavrnjene ljubezni (Fragmentum Grenfellianum)

   -----------------------------------------------------------------------

   NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
   11 GENNAIO 2019

   PROGRAMMA

   Alle 18.00 nell'Aula Magna
   Proiezione del video ufficiale della manifestazione nazionale
   Saluto di benvenuto della Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Guštin
   Messaggio di saluto del prof. Rocco Schembra
   Intermezzo musicale
   Lettura dei brani vincitori del Concorso di scrittura creativa associato alla manifestazione
   Lettura del brano di Elia Pelizon che ha rappresentato il nostro Liceo al Concorso
   Intermezzo musicale
   Drammatizzazione di un passo tratto dal romanzo Senčni ples di Alojz Rebula
   Perle d'Orlando – scene in libertà tratte dall'Orlando furioso di L. Ariosto
   Intervista a Erica Sartori. Conduce la prof. Jasna Merkù
   Recital di poesie in lingua slovena e inglese “Smo si res tako različni? / C'è veramente tanta differenza tra di noi?”
   Intermezzo musicale
   Rappresentazione teatrale “La pace di Troia”

   Alle 21.00 P A U S A
   (convivium nella Biblioteca e nella classe 5a del liceo linguistico)

   Dalle 21.30 alle 22.30: Laboratori nelle aule del 4° e del 3° piano (ogni laboratorio verrà ripetuto due volte: alle 21.30 e alle 22.00)

   4° piano
   BALLI GRECI (Anastasia Kouveli)
   ELEKTRON (prof. D. Doz)
   STUDENTI DI OGGI E DI IERI A CONFRONTO (prof. ssa J. Simčič)

   3° piano
   LA CUCINA MEDIEVALE (prof.ssa B. Zlobec)
   KAHOOT (gioco interattivo) (prof.ssa S. Superina)
   NON SOLUM VERBA VOLANT (aereoplanini di carta) (prof.ssa J. Merkù, ospite F. Vecchiet)

   Alle 23.00 nell'Aula Magna
   Brano musicale
   Lettura espressiva del brano finale dell'evento nazionale “Il lamento dell'esclusa” (Fragmentum Grenfellianum)

   nadaljuj...

   2019/20: VPISOVANJE V PRVE LETNIKE - ISCRIZIONI NELLE CLASSI PRIME

   Vpisovanje v prve razrede za šolsko leto 2019/20 bo potekalo v digitalni obliki tudi za šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini od 7. januarja 2019 (s pričetkom ob 8. uri) do 31. januarja 2019 (zaključek ob 20. uri). Za digitalno vpisovanje se je treba predhodno registrirati na spletnem mestu  www.iscrizioni.istruzione.it od 27. decembra 2018 dalje.

   Predstavitev liceja Franceta Prešerna je potekala v petek, 14. decembra 2018, od 18. uri, v veliki dvorani na šoli. Licej bomo ponovno predstavili v nedeljo, 20. januarja 2019, s pričetkom ob 10. uri.

   V soboto, 12. januarja 2019, v jutranjih urah, bomo na razpolago dijakom nižjih srednjih šol in njihovim staršem za individualne pogovore.

   nadaljuj...

   Dvotedensko bivanje v Celovcu v okviru projekta Erasmus SLAVIT

   Od 8. do 19. oktobra 2018 se je skupina dijakinj in dijakov liceja F. Prešerna udeležila dvotedenske izmenjave na Slovenski gimnaziji v Celovcu skupaj s skupino dijakinj in dijakov z gimnazije Biotehniškega centra Naklo v okviru evropskega projekta Erasmus SLAVIT .

   V marcu 2019 bo potekala dvotedenska izmenjava na liceju F. Prešerna.

   https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2942591/

   nadaljuj...

  Print Friendly, PDF & Email  s slovenskim učnim jezikom