Ultima modifica: 20 marca 2017

Osebje z začasno delovno pogodbo – Personale non a tempo indeterminato
s slovenskim učnim jezikom