Ultima modifica: 13 decembra 2017
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Projekti > Projekt Erasmus+ SLAVIT (SLovenija, AVstrija, ITalija) – NARAVOSLOVJE TREH DEŽEL

Projekt Erasmus+ SLAVIT (SLovenija, AVstrija, ITalija) – NARAVOSLOVJE TREH DEŽEL

Predstavitev PROJEKTA Erasmus+ : SLAVIT (SLovenija, AVstrija, ITalija) – SLOVENSKO V NARAVOSLOVJE TREH DEŽEL je potekala erasmus-logo

v četrtek, 7. decembra 2017, ob 11.30,

v Naravoslovno didaktičnem centru v Bazovici (Bazovica 224, Trst).

Tri slovenske gimnazije, Znanstveni licej “France Prešeren” iz Trsta, Biotehniški center Naklo iz Strahinja ter Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu, želijo v dveh zaporednih šolskih letih okrepiti sodelovanje in svojim dijakom omogočiti spoznavanje gorenjskega, koroškega in tržaškega prostora, predvsem s poglabljanjem naravoslovnih vsebin.

Projekt predvideva dvotedensko bivanje dijakov iz vseh treh šol v različnih obdobjih na treh sodelujočih šolah in izvajanje specifičnega naravoslovnega modula na vsaki šoli, ob rednem pouku.

Licej Franceta Prešerna bo, na primer, izvedel različne delavnice v naravi in na šoli. Dejavnosti bodo predvidevale proučevanje kulturno-naravoslovnih vsebin od doline Glinščice mimo Krasa in morja do Štivana. Dijaki bodo spoznali geo-botanične aspekte, kulturno-zgodovinski vidik Slovencev v zamejstvu, obenem pa bodo ustvarjali likovne in fotografske izdelke.

Na predstavitvi so bile prisotne vse tri ravnateljice Andreja Ahčin, Zalka Kuchling in Loredana Guštin ter koordinatorji projekta.

Iz Tromsa v Naklo

Ppt SLAVIT Erasmus+

članek v Gorenjskem glasu