Koledar za šolsko leto 2017/18 po sklepu zavodskega sveta z dne 23.6.2017:

Il calendario per l'anno scolstico 2017/18 in base alla delibera del Consiglio d'Istituto d.d. 23/6/2017:

Šolski koledar - Calendario scolastico 2017-18

Sklep Deželnega sveta FJK - Testo_integrale_della_Delibera_n_343-2017

...